Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,
tel. 85-678-58-67, 85-678-58-23 fax. 85-678-59-18

SPIS TELEFONÓW

Dział Rekrutacji

85 67-85-908
85 67-85-846

Rektor

85 67-85-827

Kancelaria Rektora

85 67-85-823
85 67-50-088

Prorektor

85 67-85-858

Pełnomocnik ds. Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich

85 67-85-886
85 67-85-854

Wydział Nauk Ekonomicznych

Dziekan

85 67-85-817

Prodziekan

85 67-85-807

Kierownik dziekanatu

85 67-85-887

Dziekanat

85 67-85-914
85 67-85-836

Katedra Zarządzania

85 67-85-828

Katedra Finansów i Rachunkowości

85 67-85-834
85 67-85-852

Katedra Filologii Angielskiej

85 67-85-904

Centrum Kształcenia Podyplomowego

85 67-85-904

Centrum Kształcenia Podyplomowego - Dyrektor

85 67-85-881

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

85 67-85-809

Biblioteka

85 67-85-861
85 67-85-802

Biblioteka - Kierownik

85 67-85-860

Samorząd Studencki

85 67-85-844

Dział Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich - Kierownik

85 67-85-851

Dział Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich - dyplomy

85 67-85-854

Biuro Karier

85 67-85-906

Biuro stypendialne

85 67-85-907

Dział Księgowo Finansowy - Kwestor

85 67-85-818

Dział Księgowo Finansowy - Kierownik

85 67-85-815

Dział Księgowo Finansowy - rozliczenia studentów

85 67-85-855

Dział Księgowo Finansowy

85 67-85-878

Dział Księgowo Finansowy - Kasa

85 67-85-808

Dział Księgowo Finansowy - Kasa

85 67-85-893
85 67-85-839

Dział Rekrutacji

85 67-85-908
85 67-85-846

Dział Nauki, Współpracy z Zagranicą i Wydawnictw

85 67-50-672
85 67-85-801
85 67-85-838

Sprzedaż wydawnictw

85 67-85-889

Administrator systemów informatycznych

85 67-85-898

Dyrektor Zakładu Gospodarczego

85 67-85-847

Dział Techniczny

85 67-85-812

Pokoje gościnne WSFiZ

85 678-59-02 (od 9:00 – 15:00)
85 678 58 79
85 678-58-96

Restauracja Capitol

85 67-85-894
85 67-60-418   /fax

Centrum Kongresowe WSFiZ - wynajem sal

85 678-59-08   /fax
85 678-58-46

Portiernia Budynek Auli

85 67-85-805

Szatnia Budynek E

85 67-85-879

Konserwatorzy

85 67-85-832

WIG

85 67-85-806

WIG - Sekretariat

85 67-85-840