Co to jest Biuro Karier?

Biura Karier są jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych w wielu krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Australii.

W Polsce powstały w latach 90-tych. Potrzeba powołania Biur Karier pojawiła się w wyniku szybkich zmian ekonomicznych związanych w przejściem do gospodarki wolnorynkowej oraz ze względu na wzrastającą liczbę studentów.

Dyplom ukończenia wyższej uczelni nie gwarantował otrzymania satysfakcjonującej pracy. Okazało się, że potrzebna jest instytucja mogąca ułatwić studentom i absolwentom poruszanie się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy i wejście w aktywne życie zawodowe.

„Kompleksowa pomoc studentom i absolwentom uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie efektywnym funkcjonowniu na współczesnym rynku pracy”

Staże i praktyki

STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Infrastruktury / Dyrekcja Wschodnia/
Oddział Białystok
Zaprasza studentów na Program Praktyk Letnich (płatne)
Miejsce praktyki: Biura oddziału w Białymstoku i Augustowie

Oferta dla pracodawców

Kształtowanie wizerunku firmy w środowisku akademickim poprzez:

prezentację Firmy na spotkaniach z określoną przez Państwa grupą studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania,
udostępnienie studentom i absolwentom folderów i materiałów promocyjnych oraz opracowań w informatorium – podręcznej bibliotece Biura Karier,
prezentację Firmy w ramach uczelnianych Targów Pracy,
prezentację Firmy w kwartalniku Uczelni „Pomosty, W kręgu nauki i biznesu”.

Bezpłatna pomoc w wyszukiwaniu i kierowaniu do Państwa:

– wolontariuszy, praktykantów, stażystów,
– kandydatów chętnych do pracy czasowej – zastępstwa, pomoc w momentach nagłego natłoku pracy, okresie urlopowym, do prac dorywczych (ankiety, promocje, targi itp.)
– kandydatów do pracy etatowej, w oparciu o naszą bazę danych.

Możliwość przeprowadzenia rekrutacji w naszym biurze.
Dostęp do aktualnej listy kierunków i specjalności kształcenia naszych absolwentów.
Wczesna rekrutacja studentów. Możliwość kontaktu z najlepszymi studentami w trakcie studiów, co w konsekwencji może zaowocować pozyskiwaniem cennej kadry pracowniczej Państwa Firmy.
Możliwość wynajęcia auli oraz sal wykładowych na prezentacje, szkolenia, konferencje.
Konsultacje z pracownikami naukowymi Uczelni w wybranych przez Państwa dziedzinach.
Możliwość dostosowania programu edukacyjnego WSFiZ do indywidualnych potrzeb Firmy, w zgodzie z minimami programowymi MNiSzW, przedsiębiorstwom współpracującym z Uczelnią i Biurem Karier

Kontakt

ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel. (085) 678 59 06
e-mail: biuro.karier@wsfiz.edu.pl

Godziny pracy Biura Karier w Białymstoku
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
sobota 8.00 – 14.00